top of page

Dagens ord

Feather 4

At være opspændt mellem liveoplevelser

Lige nu er du ophængt mellem to måder at opleve livet på, og derfor også to måder at reagere på når du møder livet. Det er dig som vælger mellem disse to livsoplevelser – og det er noget af en udfordring. Den første, ego-livsoplevelsen, er bygget op omkring et dualistisk livssyn, og den anden, hjerte-livsoplevelsen, omkring et enhedsorienteret livssyn. De kunne altså ikke være mere forskellige.

 

For begge livsoplevelser gælder det at ’som i det ydre, så også i det indre’. Dualismen eksisterer derfor som en ydre og en indre dualisme, og enheden eksisterer som en ydre og indre enhed. Når hjertet en dag tager helt over, da ophører både den indre og ydre dualisme – de to poler smelter sammen, og du er nu et med verden og et med din underbevidsthed, som jo er det der udgør den anden pol i den indre dualisme. Underbevidstheden ophører som vi kender den, og erstattes med det jeg kalder ’hjertekammeret’.

 

 

Om at vågne op fra ego-drømmen.

Udvikling er kontinuerligt at vågne op fra en virkelighed til en anden.
Man kan sige at din udvikling er en lang række af opvågener, fra en virkelighed til en anden. At vågne op til en ny virkelighed er i denne sammenhæng at begynde at opleve livet på en anden måde. Når man således vågner op, så kan det ofte opleves som om det nærmest er en drøm man vågner op fra, og ligesom med en drøm kan man næsten ikke tro på at man virkelig troede blindt på sin ’gamle’ livsoplevelse – og måske troede at den repræsenterede den eneste virkelighed.  


Lige nu udgør følelser jo en stor del af din virkelighed, men tænk på de følelser (og den verdensopfattelse) du havde som barn. Den gang tog du dem helt alvorligt, men nu trækker du lidt på smilebåndet når du tænker på dem, og når du tænker på hvor meget du troede på dem. 

Du skal vide at det stadig vil blive sådan med de ting du oplever som virkelige lige her og nu i dit liv!

Lige nu er vi ved at vågne op fra ’ego virkeligheden’, eller hvad vi kunne kalde ”ego-drømmen”. Det er den drøm der fortæller os, at en livsoplevelse som er defineret og fortolket af dit ego (det jeg kalder ’ego-livsoplevelsen’), er den eneste måde at opleve livet på, og den eneste måde at opnå lykke og selvbevidsthed på. 

At vågne kræver 2 ting
For at vågne op fra ego drømmen kræves flere ting. Det kræver at du først formår at observere drømmen, at observere at du drømmer, og at observere hvor meget du tror på drømmen. Dette skal du gøre mens du stadig er i drømmen – og det er slet ikke nemt. 
Det svarer til at du observerer en følelse – samtidig med at du oplever den, og (når du bliver god til det første) at du observerer dig selv opleve denne følelse. 

Det næste stadie er at du formår at observere selve drømmen, altså at du ser selve ego-livsoplevelsen og dens fundament. Når dette sker vil du være frigjort tilstrækkelig af drømmen, til at kunne få øjnene helt op for en anden virkelighed.

Tag et skridt ad gangen.
Det sidste er selvfølgelig en rigtig stor udfordring, men bare rolig, lidt har nemlig også ret, og du skal bare koncentrere dig om at tage et skridt ad gangen. Det første skridt er altså at observere en følelse mens den sker. Når du gør det, da tager du et stort skridt på vejen – og det ligger helt inden for dine muligheder at gøre. Du kan faktisk starte med det allerede i dag. 

At observere en følelse er at stå ved den - hvis du altså gør det rigtigt.
Mange misforstår det at observere en følelse med det at fornægte den. De ikke bare fjerner sig fra den, de vender også ryggen til den. Dette er en stor fejl. At observere en følelse har intet at gøre med at fornægte den. Faktisk kan du komme tættere på den end nogensinde. Det kan du læse meget mere om i min bog ”Egoet” her. 

 

Når du formår at observere en følelse, da sker der noget ganske forunderligt inden i dig. Den mister sin magt over dig, og du skaber en oplevelse i dig at den ikke udgør den eneste virkelighed. Det er nemlig per definition umuligt for en virkelighed at være den eneste, når den kan observeres og objektiveres. Dette er vigtigt, for det sætter nogle særdeles interessante ting i gang i dig, som fra starten af vil arbejde bag bevidsthedens slør, men som ikke desto mindre vil skubbe dig fremad mod en anden måde at opleve livet på! Og så lægger det grunden til at du for alvor – og måske for første gang i dit liv - kan stå ved følelsen – fordi du nu for første gang kan se den.

En opvågnen kan få dig til at føle dig hjemløs
Når du lykkes med at observere dig selv, og din nuværende livsoplevelse (ego-livsoplevelsen) kan det have den sideeffekt at du kommer til at føle dig ‘hjemløs’. Grunden er, at når du observerer din nuværende oplevelse af livet, så er det som at fjerne sig lidt fra den, og du havner nu i ‘ingenmandsland’. Du er ikke helt i din nuværende livsoplevelse, men du er heller ikke i den som skal erstatte den. Det er dog helt som det skal være, og det er et helt naturligt skridt på vejen til at finde et nyt ’hjem’. Mange vil reagere på denne hjemløshed (en slags psykisk hjemve) ved at forsøge at søge tilbage til deres gamle hjem, dvs den gamle livsoplevelse. Det vil dog ikke virke. Det er for sent, for du har oplevet at den umuligt kan være den eneste måde at opleve livet på – og måske du endda er begyndt at tvivle på netop den måde at opleve livet på. 

Det bedste råd er at tage det roligt, og at have tillid til at det er helt normalt – og til at din nye livsoplevelse nok skal vise sig. Det har et utal af mennesker oplevet før dig – og det vil helt sikkert også ske for dig. Hvor utrygt det end føles at opleve, at den måde du har oplevet livet på indtil nu er ved at rasle væk under dig – så er det altså et tegn på at det helt rigtige er ved at ske for dig. Det er et sundhedstegn!

At observere følelser og at stille spørgsmål ved dem
Egoets sprog er følelser. Og særlig med hensyn til de smertefulde følelser vil det have en stor indflydelse på dit liv, når du bliver bedre til at observere dem, og dig selv opleve dem, i stedet for kun at være indhyllet og styret af dem. Faktisk er det en af de vigtigste udfordringer som du har lige nu, og noget af det som virkelig vil kunne påvirke dig liv meget konkret og meget mærkbart! 

Øv dig derfor i det, og start gerne i dag.

En vigtig ting i din opvågnen er, at du skal lære at stille spørgsmål ved både dine følelser, samt selve fundamentet for dem. Tag dem uden tvivl alvorligt, og stå ved dem i deres egenskab af at repræsentere en del af dig – men tag dem ikke som den absolutte sandhed. Stil spørgsmål ved dem. Udforsk dem. Måske de kun er en måde at anskue/opleve livet på – og måske du er klar til en anden. Dette er i den grad særlig aktuelt nu fordi et nyt fundament, og et nyt verdensbillede, presser meget på for at komme ind i din bevidsthed, et verdensbillede baseret på ’hjertebevidsthed’.

Det starter altså med at du udvikler din evne til at stille spørgsmål ved din livsoplevelse, og efterhånden bliver i stand til at observere den. Du kan læse meget mere om det på Livssetvet.dk og i en artikel som du finder HER.

 

 

Fortrængningers skjulte formål

Fortrængninger har flere funktioner. De er nødvendige for at egoet kan klare sig overfor stærke følelsesmæssige påvirkninger som det ikke kan håndtere bevidst. De har dog også en anden funktion, som ikke mange er klar over. De er nemlig et vigtigt middel for os, når vi skal efterleve det livstema ('arketype') jeg kalder ’Integrationstemaet’. Integrations livstemaet handler om at tage noget af dig selv til dig, som du tidligere ikke har kunne acceptere og stå ved. Dette Livstema er omdrejningspunktet for den livsproces som Jung kaldte 'Individuationsprocessen', og det bliver særlig aktiveret og aktuelt i livsmidten. At udleve dette tema er helt afgørende for din udvikling og du kommer ikke uden om det. Ikke at kunne udleve det fører ofte til en 'livsmidte-krise'.

Hvorfor er det da så vigtigt? En af grundene er, at når du udviser accept, tilgivelse, og forståelse for en fortrængt side af dig selv (og derpå udvider din bevidsthed med denne side af dig selv) da lærer du noget vigtigt, nemlig hvad det er at inkludere noget i din verden, gennem accept og kærlighed - og du vil opleve at det gør at du vokser og forandres. Dette er et vigtigt udviklingsprincip, og igennem det vil du stifte bekendtskab med selve essensen af bevidsthedsforandring!

 

Men det stopper slet ikke der.

Integrationstemaet gælder i ego perioden overvejende dig selv, men i den næste udviklingsperiode, 'Hjerte perioden', optræder dette livstema igen, men nu blot i et endnu højere udtryk, hvor det kommer nu til at omhandle andre mennesker (snarere end dig selv). Nu er det andre mennesker (istedet for dine fortrængninger), som skal inkluderes i din verden og i din bevidsthed - med deres karakteristika, deres livsholdninger, deres livssyn, og deres egenskab af at være levende væsener. Nu er det andre mennesker, som skal give dig oplevelsen af at forandres og vokse.

Således er fortrængninger (foruden at beskytte egoet lige her og nu) en mulighed for dig til at opnå 1) den lærdom som Integrationstemaet står for i den nuværende 'Ego udviklingsperiode', og 2) ydermere forberede dig på Hjerte periodens Integrationstema.

 

Fortrængninger et altså et fint eksempel på at et livsaspekt (eller en 'livs-mekanisme') oftest tjener flere formål - et som har med nuet at gøre, samt et andet som peger ind i fremtiden - mod fremtidige bevidsthedstilstande. I løbet af dit liv kommer du altså til at forholde dig til dine fortrængninger, på en måde der minder om hvad du i fremtiden kommer til at gøre med andre mennesker. Denne fremtid er for øvrigt allerede begyndt for en del mennesker.

 

Vær derfor rigtig glad for dine fortrængninger. Du har nemlig brug for dem! Og næste gang du tænker over dine fortrængninger, så tænk på at de hjælper dig til at evne et større samværd med andre mennesker i fremtiden.

 

Sådan har du vist aldrig tænkt på dine fortrængninger.

Fra bogen "Egoet". 2019

Læs mere om Livstemaer HER

Læs mere om Udviklingsperioderne HER

logo2.gif
bottom of page