top of page

Min personlighedsmodel

Menneskets personlighed kan på dette tidspunkt i vores udvikling groft set kan deles op i bevidstheden, underbevidstheden, og derudover noget ’højere’, som generelt ikke er os bevidst. Nogle kalder denne del ”det højere Selv” eller ”Selvet”. Jeg selv kalder det bare ”overbevidstheden”. 

 

Både bevidstheden, underbevidstheden og overbevidstheden

er i en udviklings proces,

der er nødvendig for at vi kan udvikle

vores evne til at opleve livet

 

Alle 3 dele af os er under udvikling. Det er altså ikke kun vores bevidsthed, som undergår en forandring og udvikling.

 

Det kender du allerede fra dig selv. Din underbevidsthed forandrer sig f.eks. når din bevidsthed formår at trænge igennem barrieren til den og kaste sit lys på nogle af de strukturer som befinder sig der – det kunne være et kompleks/traume. På en måde kan man sige at vi i dette tilfælde henter en del af os selv hjem til bevidstheden, hvorved vi forandrer både bevidstheden og underbevidstheden.

Figur 1.  Det overbevidste, Det bevidste, og underbevidstheden.

Vores personlighedsstruktur består af flere dele: en kollektiv og Personlig overbevidsthed, en personlig og kollektiv underbevidsthed, og en bevidsthed der huser Egoet i denne periode af vores udvikling. Hver af de forskellige dele rummer deres egne strukturer som indikeret i figur 1. I det kollektive underbevidste, som jeg kaldet livstemaplanet, finder vi alle livstemaerne. I det personlige overbevidste er der forskellige ’stjerner’. De står for forskellige livsoplevelser og viser altså hvilke du evner. Centralt i det personlige underbevidste finder vi den eksistentielle ensomhed (EE) som er knyttet til de komplekser og fortrængninger som findes der.

Din personlighedsstruktur er ikke statisk og uforanderlig. Den forandrer sig og afspejler til enhver tid hvor du er i din udvikling. Lige nu ser den ud som vist i figur 1, og som du skal se i min artikel om personlighedsmodellen, er dette en struktur der er perfekt egnet til at opbygge individualiteten/Egoet - hvilket jo er det som dominerer din udvikling lige nu.

Personlighedsmodellen

Om at observere Egoet

Egoets tilstande

Andre artikler

bottom of page