To evolutioner

Hele vores liv, og alt i vores tilværelse, er styret af 2 store sideløbende Evolutions processer. Disse processer styrer alt lige fra udviklingen af encellede organismer til udviklingen af højerestående væsener. Tilsammen udgør evolutions-cyklerne det jeg kalder vores 'Evolutionscyklus' (der altså dækker over mere end mennesker).

 

Begge Evolutionsprocesser kan opdeles i 7 udviklingsperioder, men den Overbevidste evolution er altid en halv udviklingsperiode længere fremme end den Bevidste evolution. At hele livet udvikler sig i svøbet af denne ’konstruktion’ med 2 evolutioner er der naturligvis en god grund til, og det vil jeg beskrive i mine artikler - og særlig den du finder på denne side.

Figur 1. De to evolutioner.

Figuren viser de to evolutionsprocesser. Det ses at de er forskudte i forhold til hinanden. Netop denne konstruktion sikrer at du altid påvirkes af en højere energi/livsoplevelse fra overbevidstheden - hvilket er altafgørende for din udvikling - samt viljen til den.

Den Overbevidste og bevidste evolution er som Ying og Yang; de går sammen, som en helhed, og hver af dem er repræsenteret i hinanden og fungerer via, og ved hjælp af, hinanden. Den grundlæggende livs vilje og den dybeste higen efter fremskridt, efter at bevidstgøre meningen med livet, kommer fra Overbevidstheden og den Overbevidste evolution – som derved er dybt forbundet med bevidsthedsudviklingen.

 

Overbevidstheden kan dog ikke indgå i et separat udviklingsforløb, idet den er uadskilleligt forbundet med Bevidstheds udviklingen. Overbevidstheden er dog den grundlæggende drivkraft bag Bevidsthedsudviklingen.

 

Sådan hører de 2 evolutioner uløseligt sammen, og sådan hører Overbevidstheden og Bevidstheden/Underbevidstheden uløseligt sammen – og tilsammen sikrer de vores udvikling.

De to evolutioner

Livskræfterne

Andre artikler om Hjertet

Kontakt

Jes Dietrich

København, Danmark

kontaktjesdietrich@gmail.com

Feedback

Send mig en besked her fra siden

Foredrag

Vælg mellem 5 foredrag.

Se dem her

Mine bøger

Egoet

Menneskehedens udviklingscyklus

Hjertet og Solar Plexis

© Jes Dietrich 2017