top of page

Livskræfterne - kort sagt

Livskræfterne

Bag den fysiske verden ligger de fysiske livskræfter. Intet sker som følge af en tilfældighed.

Bag den ikke-fysiske verden ligger der også Livskræfter. Heller ikke her råder tilfældighederne.

Bag hele dit livssyn og livsoplevelse ligger der også Livskræfter. Således er dine meninger, dit livssyn og dine værdinormer styret i en grad som nok vil overraske dig!

Livstemaerne

Livskræfterne knyttet til din livsoplevelse er det som overordnet styrer hvordan du oplever livet. Livskræfterne kan inddeles ind i flere kræfter. Nogle kalder jeg 'Livstemaerne'. Livstemaerne er særlig involveret i din oplevelse af dit liv og din verden. Vi kunne jo i princippet møde livet på mange grundlæggende forskellige måder, men det gør vi bare ikke. Vi er forskellige, men ikke fundamentalt forskellige. Grunden er at vores oplevelse er styret af nogle overordnede temaer. Jeg kalder dem Livstemaerne - og heller ikke de er opstået ud af en tilfældighed.

Livstemaerne er en vigtig del i mit 'verdensbillede'. De er som sagt blot en del af det jeg kalder Livskræfterne - men en særdeles spændende del!

Livstemaerne skaber de overordnede regler som din livsoplevelse, dine overbevisninger, din moral bliver indordnet under. Alt dette sker i evolutionens tegn, fordi når dit liv indordnes under livstemaerne, da støtter det optimalt op om din udvikling.

Livstemaer og Arketyper

Livstemaerne tager lige nu et udtryk som har fokus på at støtte op omkring udviklingen af Egoet, samt den nye bevidsthed, som er ved at opstå i dig ('Hjerte bevidstheden' - det enhedsorienterede livssyn). Det betyder at Livstemaerne lige nu har en hel del tilfælles med det som C. G. Jung beskrev som arketyperne. Et Livstema kan f.eks være temaet for 'Religion', eller 'Forældre temaet', 'Vismanden', ''Helten', 'Persona', osv.

Livstemaerne er blot en del af "Livskræfterne", der f.eks også inkluderer de kræfter, der gør at du at du higer efter oplevelse, og faktisk er i stand til at opleve. Du kan læse meget mere om Livstemaerne, Liívskræfterne, Livsloveme osv. her på siden og i mine bøger. Her vil jeg også vise dig at alle dine fortrængninger, komplekser og traumer, overvejende er skabt på grund af en konflikt med et Livstema, snarere end på grund af en specifik hændelse/oplevelse. Dette giver i den grad et helt nyt syn på hvad der skal til for at løse problemet!

Livekræfterne

De to evolutioner

bottom of page