top of page

Hjertebevidsthed

Din Ego livsoplevelse er ret så veludviklet på dette tidspunkt i din udvikling. Du har derudover fået dine første oplevelser af det jeg kalder ’Hjerte livsoplevelsen’. Dette har introduceret dig til en helt ny måde at opleve livet på, en måde du i den grad er moden til at tage imod grundet dit udviklede Ego, samt lang tids påvirkning af overbevidste Hjerte energier.

At på denne måde få et bevidst blik ind i en anden måde at opleve verden på har nærmest en eksplosiv effekt på dig, og fra da af er dette dit nye mål i livet, og det eneste som virkelig kan give dit liv mening. Nogle gange mærker du det stærkt, og andre gange ikke så meget, men du er helt klar over at selvom du stadig har en del arbejde tilbage med at udvikle dit Ego, da er Egoet ikke længere nok!

 

Det er nu ikke længere fyldestgørende for dig kun at tilfredsstille ’dit ego’. Du tror ikke mere på denne Ego-styrede verden, og du tror ikke længere på de værdinormer som kendetegner Ego-livsoplevelsen! Du tror ikke på dem, og det betyder mindre for dig om du lever op til dem eller ej. Du er ved at bosætte dig i en ny verden, og din personligs-struktur er ved at forandre sig til at passe til denne nye verden.

 

Du er i en overgangsfase hvor den gamle Ego verden ikke mere er fyldestgørende og hvor den nye 'Hjerte verden' ikke helt er inden for rækkevidde endnu – selvom den er tæt på.

 

Du går dog en spændende tid i møde hvor du vil opleve en intensiveret udrensning af de Ego energier til fordel for den Hjerte bevidsthed der nok skal komme til at dominere dig og dit livssyn, og vise dig en ny verden. Du er faktisk midt i processen hvor du blandt andet er ved at øve dig i at se verden på en ny og anden måde, ved i første hånd at lære at observere ’dit Ego’ (dvs. din Ego-livsoplevelse) og på denne måde ’opdage’ det.

Der er en masse ting forbundet med at begynde at se verden ud fra et enhedsorienteret livsoplevelse, snarere ud fra dit Ego, og det kan du læse om her.

En artikel om Hjertebevidsthed

En artikel om at observere Egoet

Andre artikler om Hjertet

bottom of page