top of page

Mine foredrag

Her kan du se de foredrag som jeg udbyder. Jeg er en erfaren foredragsholder, og eneste krav en powerpoint projektor. Du bestiller et foredrag ved at sende mig en besked i følgende kontakt formular. Husk at skriv din email og hvilket foredrag du er interesseret i.

1

Egoet - dets fødsel, formål og forvandling

Success! Message received.

Hvad er Egoet? Hvordan lever vi med det? Kan Egoet ændre sig? Har vi altid haft et Ego, og vil vi altid have et Ego? Har det et formål, og hvad betyder Egoet for vores udvikling? Dette er spørgsmål, som optager rigtig mange mennesker. Denne bog handler om Egoet og om dets rolle i vores liv og udvikling.

Vi er et sted i vores udvikling hvor der er stor fokus på Egoet, og hvor du bliver udsat for mange udfordringer, der involverer Egoet. Ordet Ego dækker over en identitet, men også over en særlig måde at opleve livet på, en måde der bygger på et specifikt regelsæt, som jeg vil beskrive.

Kun ved at forstå hvordan og hvorfor Egoet overhovedet opstod, kan vi få indsigt i hvorfor det virker som det gør lige nu i vores liv. Denne bog er derfor mere end en øjebliksbeskrivelse af Egoet. Den viser dig Egoet i et udviklingsspektiv hvor du skal se, at ligesom Egoet skabes og udvikles, da vil det med tiden også afvikles. Som erstatning for det dualistiske ‘Ego-livssyn’ vil du fyldes af et livssyn som jeg kalder den ’den enhedsorienterede livsoplevelse’ og af en bevidsthed jeg kalder ’Hjerte bevidstheden’.

Sidstnævnte er faktisk allerede nu ved at indfinde sig, hvilket i den grad har sat ekstra fokus på dine udfordringer med Egoet. Egoet er angstprovokeret af det nye livssyn, men på den anden side spiller netop Egoet en helt central rolle i at hjælpe dig til at kunne evne denne nye, og fundamentalt anderledes, måde at opleve livet på. At fornægte Egoet, eller at stoppe med at udleve det, har derfor alvorlige konsekvenser.

Dette er altså en foredrg for dig som ønsker en dybdegående forståelse for Egoet, og for hvordan det skal hjælpe dig videre mod en helt ny bevidsthedsform.

2

Egoets og Hjertets Livsoplevelse er to fundamentalt forskellige måder at opleve Livet på og to helt forskellige måder at interagere med det på. Hver af disse ’livssyn’ er opbygget af op til 7 specifikke bevidsthedslag, hvor de enkelte bevidsthedslag er grundliggende forskellige mellem de to Livsoplevelser. Begge Livsoplevelser eksisterer i dig, lige nu og her! Hjertets Livsoplevelse er kort sagt baseret på enhed og tillid, mens Egoets livsoplevelse dybest set er baseret på frygt og mistillid, en frygt så gennemtrængende at den er med i det meste af det vi/Egoet gør, men også så subtil at vi oftest slet ikke mærker den. Frygten er smertefuld, men er hverken negativ eller forkert, men derimod et sundt tegn på udvikling! Det er nemlig frygten for ikke at finde dig selv og din individualitet, og det er frygten for at miste det af dig selv, som du allerede har fundet. For Egoet handler det om at kontrollere denne frygt, om at kontrollere verden til at definere og bekræfte dig, og om at adskille dig fra den for at kunne få øje på dig selv. Når det lykkes, så føler Egoet sig trygt og ’lykkeligt’ og fuld af selvværd. Frygten udspringer af det som udgør selve kernen i Egoet, kernen i Egounderbevidstheden, en kerne jeg kalder den Eksistentielle Ensomhed (EE). Denne kerne af eksistentiel ensomhed driver hele udviklingen af Ego-bevidstheden – der kan karakteriseres som en lang og vedvarende indsats for at modvirke (kompensere for) EE, en lang kamp for at blive smertefri, og for at tro på at du ikke er alene, og at der er en mening med dit liv. Denne Udviklingsproces er underlagt helt specifikke Livslove og hele specifikke bevidsthedstilstande som grupperer sig i 3 tilstands-typer som jeg kalder ’Kompensation’, ’Anti-kompensation’, og ’Vakuum’. Disse er i den grad som 3 forskellige verdener med forskellige mål og formål, og forskellige forudsætninger og krav - blandt andet til de terapeutiske metoder der virker for dig når du er i dem. I løbet af denne udviklingsproces skabes det individuelle menneske med evnen til at skelne sig selv fra omverdenen, og med evnen til at kunne træde ind i en ny udviklingsperiode, den som skal føre individet til den næste Livsoplevelse, Hjertets Livsoplevelse – en Livsoplevelse som i sandhed vil åbne op for endnu en ny Verden.​

De to evolutionsprocesser

3

Hele vores liv, og alt i vores tilværelse, er styret af 2 store sideløbende Evolutions processer. Disse processer styrer alt lige fra udviklingen af encellede organismer til udviklingen af væsener, der er så langt forud for der hvor vi selv er, at det ikke går at forestille sig. Tilsammen udgør de to evolutioner det jeg kalder Menneskehedens Evolutionscyklus (der altså dækker over mere end ’mennesker’). Begge Evolutionsprocesser kan opdeles i 7 udviklingsperioder. Den Overbevidste evolution er altid en halv udviklingsperiode længere fremme end den Bevidste evolution – og at hele livet udvikler sig i svøbet af denne ’konstruktion’ med 2 evolutioner er der naturligvis en rigtig god grund til, og det vil jeg beskrive i dette foredrag. Du skal høre om de 2 evolutioner og hvordan de skaber det perfekte fundament for udviklingen af din Bevidsthed og din Overbevidsthed, og du skal se hvordan dette forskudte evolutionsforløb spiller ind på alt lige fra de store kosmiske begivenheder, til udviklingen af din egen personlighed. Du skal se hvordan de udgør et universelt princip som er selve opskriften på udvikling!​

4

Livsoplevelsen - vores sanseorgan til livet

Al udvikling er i bund og grund en udvikling af vores Livsoplevelse. Din Livsoplevelse medierer din kontakt med livet omkring dig, og giver dig adgang til de forskellige livsdimensioner/Livsfelter. I dette foredrag skal du se at Livsoplevelsen ikke bare er en sideeffekt af udvikling, men at den i den grad også udgør et produkt, et endemål, i sig selv. Livsoplevelsen er det som holder livet i gang – alt liv! At udvikle denne Livsoplevelse er faktisk selve målet med dit liv, selve formålet med dit liv! Alle de forskellige livsaspekter er indeholdt i vores livsoplevelse. Instinkter, livstemaer, underbevidsthed, bevidsthed og Overbevidsthed, sanseorganer, livsfelter. Det hele er der og er f.eks en del af alt hvad du føler (Egoets livsoplevelse) – når du kigger på et andet menneske og føler glæde, når du går ude i naturen og føler tilfredshed, når du skændes med din kæreste, når du føler sorg, når du oplever at livet giver mening, når du griner, osv. Måden disse aspekter blandes sammen på, og hvor meget de er repræsenteret i din oplevelse, ændrer sig i løbet af vores udvikling og manifesterer sig overordnet set i 7 kategorier – kaldet de 7 Livsoplevelser. Hele vores udviklingscyklus handler om disse livsoplevelser, om at udvikle vores evne til at ’kunne indeholde’ dem. Alt i vores udvikling handler om at integrere og udvikle den nuværende aktuelle livsoplevelse, og gøre os rede til den næste. De er vores sanseorganer til livet selv! I dette foredrag vil jeg vise dig hvordan de 7 Livsoplevelser nøje kan beskrives og hvordan de danner opskriften på forandring og udvikling – af de individer som er en del af vores imponerende Livscyklus struktur (via et fantastisk bevidsthedsnetværk), samt af Kilden som oprindeligt skabte strukturen

5

At vågne op til en ny bevidsthedsform - Hjertebevidstheden

Der er en ny Verden som venter på dig – og en ny måde at opleve livet på. I løbet af en hel udviklingscyklus med 7 store udviklingsperioder optræder der ialt 9 bevidstheds-indvielser – og en af dem er meget tæt på nu. Faktisk er den startet for mange mennesker. Menneskeheden står foran et bevidsthedsmæssigt kvantespring, en udrenselsesproces af dimensioner – og for dig betyder det at en ny Verden – en ny livsoplevelse – er indenfor din rækkevidde.

Hjertets livsoplevelse åbner op for det som du dybest set savner mest af alt. Alt hvad der formår at afskærme dig fra dette opleves som et mere eller mindre smerteligt problem. Alt!

 

Vi er der i vores udvikling hvor de bevidste Hjerte energier nu begynder at indfinde sig, fordi vi er klar til dem. Samtidig med dette er der sket en anden afgørende ting. For første gang er de overbevidste GD-1 energier begyndt at strømme ind i vores væsen, vores personlige overbevidsthed.

 

Tænk lige på hvad de overbevidste Ego og Hjerte energier satte i gang den gang de startede med at strømme ind i vores væsen. De skabte opdelingen af vores personlighed i en bevidsthed og en underbevidsthed med diverse strukturer (komplekser, osv.), og satte i det hele taget gang i udviklingen af Egoet og vores evne til at rumme Egoets livsoplevelse. Alt dette startede med de overbevidste Ego/Hjerte energier! Og nu er der kommet en ny Overbevidst energi, GD-1 energien. Denne energi påvirker os nu, sammen med de overbevidste Hjerte energier, som lige nu er på deres højeste.

 

Hvad betyder alt dette så for os. Det betyder altså først og fremmest at de overbevidste energier påvirker os med en oplevelse af at vi er en del af en større helhed, og at der er et højere formål med livet (højere end Egoet er klar over).

bottom of page