top of page

Egoet - kort sagt

Det slemme slemme Ego... Eller hvad?

Der er sagt meget om Egoet i tidens løb, og meget af det er ikke godt. Mange sidestiller Egoet med en negativ form for Egoisme. Det er en fejl. Der er også dem som mener at Egoet udgør et falsk selv, eller at Egoets verdensbillede er et illusorisk verdensbillede. Det er også sagt at man ikke skal identificere sig med Egoet, og at det er altafgørende for din lykke og udvikling at du ligefrem bekæmper det. På denne måde er der mange som mener, at det ikke på nogen måde er gavnligt for din udvikling, at det faktisk er direkte ansvarlig for din smerte, og at det ønsker at tage styring med dit liv – og lykkes med det med mindre du altså aktivt bekæmper det. Kort sagt, Egoet er fjenden!

 

Dette er helt og aldeles forkert. Det negative billede af Egoet er noget mennesket har opfundet for at have noget at projicere al deres frustration og smerte over på. På den ene side er det da OK at eksternalisere sin indre smerte på denne måde, for det kan være en glimrende måde at få øje på den. Det skaber dog i længden et fjendtligt forhold til dig selv, for Egoet er jo en del af dig selv. Der er ikke noget Ego, som er adskilt fra dig selv, og der er ikke noget Ego som modarbejder dig!

Egoet er altafgørende for dit liv og din udvikling, og hvis du tror at du er færdig med det, så tager du fejl. Dermed ikke sagt at Egoet står for den eneste måde at opleve livet på. Det gør det så langt fra, og det er jo det som du er ved at opdage! Men lad mig lige slå fast: Egoet er vigtigt, og det vil det vedblive med at være i stykke tid endnu.

Hvad er Egoet så?

Der er mange opfattelser af Egoet. Populært sagt står egoet for hvordan vi opfatter os selv, vores selv-billede, vores identitet. Dette er dog en alt for simpel beskrivelse af Egoet.

Grunden til at det ikke er helt nemt at definere hvad Egoet er, grunder sig i at man allerede ved blot at sige ordet 'Ego' nærmest har givet udtryk for at det er en ting i vores psyke, som man kan 'tage ud og se på og undersøge'. Dette er naturligvis en fejl. Egoet er ikke en selvstændig del af dig. Egoet er ikke noget som er separat fra dig, og Egoet er ikke en selvstændig oplevende del af dig, som har sin egen vilje. Igen er dette et billede som vi selv har fundet på.

Egoet er to ting - en måde at se/opleve verden på, samt din identitet (når du altså oplever verden på denne måde).

I virkeligheden er "Egoet" flere ting; det er en specifik måde at opleve livet på, som fører til en særlig måde at opleve dig selv på. Istedet for at arbejde med ordet "Ego", da arbejder jeg med to andre ord som mere præcist beskriver hvad Egoet er. Det er 'Ego-livsoplevelsen' og 'Ego-identiteten'. Disse to ord beskriver i virkeligheden hvad ordet "Ego" dækker over. Der er nemlig ikke et decideret "Ego". Dette er en illusion, opfundet af os selv for at forstå os selv bedre - og uden tvivl for at have noget at kunne projicere vores frustration over os selv over på.

Selvom der altså ikke er et decideret Ego, så bruger jeg nu ordet alligevel, men forsøger altså samtidig at give klart udtryk for hvad jeg mener det dækker over: en specifik livsoplevelse, og en indre identitet der opstår ud af netop denne livsoplevelse. Her på siden og i mine bøger kan du læse meget mere om denne oplevelse og identitet.

Der er en masse ting som er forbundet med Egoet - og altså med at opleve livet via Ego-livsoplevelsen. Kendetegnet for Egoet er f.eks det store behov for bekræftelse, for dybest set at blive defineret af omgivelserne, for at dyrke de roller som er vigtige for din identitet (og dem der er accepteret af omgivelserne) og for i bund og grund at have dualistisk verdensbillede.

 

Det står for adskillelse fra omverden, samt endvidere en indre adskillelse til din underbevidsthed.

Og frem for alt står det for udviklingen af individualiteten!

Du kan se din udviklingsproces som en lang perlerække, som strækker sig igennem tiden. Hver perle repræsenter et stadie af vores selvbevidsthed. Egoet er et af de mange stadier for vores selvbevidsthed, og efter 'Ego-perlen' kommer en anden perle med en anden farve, repræsenterende et 'højere' stadie, end den selvbevidsthed vi kalder Egoet. Således står Egoet altså for en helt speciel oplevelse af livet/os selv, som vi lige nu har brug for i vores udvikling.

 

Som du kan se på denne internetside (og i mine bøger) er de definitioner, som jeg arbejder med vedrørende Egoet følgende: 

 

  • Ego-identitet: Dette er den identitet, der opstår når du oplever livet via Ego-livsoplevelsen. Det er den identitet, der dominerer dig lige nu.

  • Ego-livsoplevelsen/Ego-livssynet: Dette er den oplevelse af livet og dig selv, som du har når du er domineret 'af Egoet'.

  • Ego-kraften: Den kraft, som forener alle dine erfaringer ind i det jeg kalder Ego-identiteten, centrum for din selvbevidsthed.

Kort sagt er Egoet et ord, som vi bruger til at beskrive ’Ego-identiteten’, og i nogen grad ’Ego-livsoplevelsen’. 

Du kan læse meget mere om Egoet, og om den bevidsthed (og det livssyn), som følger efter Ego-livssynet, på Livsselvet.dk.

Du kan starte her:

bottom of page