top of page

Egoet og dets tilstande

I denne artikel vil jeg komme nærmere ind på de 3 Ego-bevidstheds tilstande, hvilket bogstaveligt talt kan opleves som forskellige verdener med egne regler og love!

 

Jeg har kaldt de forskellige tilstande, ”Kompensation”, ‘Anti-kompensation’ og ”Vakuum”. Det er tilstande som eksisterer i os alle, og de repræsenterer som sagt helt bogstaveligt 3 forskellige verdener med hver deres love, med hver deres interaktion med (og oplevelse af) omverdenen, og i den grad med hver deres specifikke krav til terapeutiske metoder. 

Derudover er der endnu en tilstand, nemlig den første ’Hjerte tilstand’. Denne tilstand er tilgængelig for mange mennesker, og den er fundamentalt forskellig fra de 3 Ego tilstande hvorfor Egoet ikke har en chance for at forstå denne tilstand. 

Alle de 4 tilstande er mere eller mindre tilgængelige for dig og styrer hvordan du oplever livet, og hvad i livet som du kan tage ind. Det er derfor særdeles relevant at få indsigt i dem – dels for at bedre forstå dig selv, og dels for at bedre forstå hvad det er du har brug for. 

En artikel om Egoets tilstande

En artikel om at observere Egoet

Ego terapi eller hjerte terapi

Andre artikler om Egoet

bottom of page