top of page

Livsoplevelsen - kort sagt

Alt handler om Livsoplevelsen. Dit liv handler om at udvikle din oplevelse af livet (og dig selv). Livsoplevelsen fortæller noget om hvordan du oplever dit liv, og de ting som livet byder dig. Den fortæller om din evne til at opleve livet.

 

Livsoplevelsen er ikke statisk og uforanderlig, og den kan ydermere beskrives ret præcist.

Livsoplevelsen beskriver altså vores måde at opleve livet på. Der er 7 forskellige Livsoplevelser, og de er i den grad et studie værd!

 

Vi udvikler os i perioder, og Livsoplevelsen er meget forskellig i de forskellige udviklingsperioder. I Egoets udviklingsperiode, hvor vi er nu, er liveoplevelser f.eks overvejende manifesteret som det vi kalder ’følelser’. Følelser er i den grad Egoets sprog, Ego-livsoplevelsens sprog.

 

Men det er ikke det eneste sprog.

 

I Hjerte udviklingsperiode er livsoplevelsen, og sproget, nemlig ganske anderledes. Fundamentalt anderledes. Den er ’renset for’ vores personlige underbevidsthed, og er mere enhedsorienteret, og langt mindre fokuseret på din egen person. Denne Livsoplevelse er lige nu ved at vinde indpas i dit liv, og den kalder på dig og vækker en dyb higen i dig. Du ved inderst inde godt at den er din fremtid. Du ved at der er mere til livet end at tilfredsstille dit ego - og det ved du fordi dette livssyn allerede eksisterer inden i dig! Dette nye livssyn er din fremtid. Det er dog også din nutid, for det eksisterer, som sagt, allerede i dig. 

 

Ialt er der altså 7 forskellige typer af Livsoplevelser, men på et givent tidspunkt er der altid 2 Livsoplevelser i dig. Det gælder derfor også her og nu. Der er den Overbevidste Livsoplevelse og den Bevidste Livsoplevelse. Din overbevidsthed er længere fremme end din bevidsthed og huser derfor den højere Hjerte livsoplevelse, hvorimod din bevidsthed er domineret af Ego livsoplevelsen (og en voksende, men endnu lille, Hjerte livsoplevelse).

Din udfordring lige nu, er derfor at du reelt oplever livet på flere måder, med to forskellige Livsoplevelser, og derfor har den opgave at skulle vælge imellem dem - og ikke at fornægte nogle af dem. De er nemlig begge vigtige for din udvikling!

Livsoplevelsen

bottom of page