top of page

Mine bøger

1

Menneskehedens Udviklingscyklus
- Bevidsthedens og Overbevidsthedens evolution -

2022, 360 sider, Illustreret, ISBN 9788743034346

Om bogen – og dens målgruppe.
Bogen henvender sig til dig som vil vide mere om Menneskets store udviklingsproces, og dig der ønsker at forstå din egen plads og rolle i denne sammenhæng.

Et komplet Verdensbillede. Du bliver i denne bog præsenteret for et Verdensbillede, der beskriver den store udviklingscyklus som vi lige nu befinder os i. Det er et Verdensbillede som indeholder en forklaring på hvad der er dine vigtigste opgaver i livet, på hvor vi skal hen som Menneskehed, og på din tilknytning til denne Menneskehed. Det er et Verdensbillede som fortæller om hvad det er som bliver ved med at drive os frem i vores udvikling, og hvordan vi øger kontakten til denne livskilde. Det er et verdensbillede der forklarer hvorfor vi overhovedet har viljen til konstant at udvikle os, og hvad denne udvikling egentlig skal afstedkomme – set i et perspektiv der går langt ud over din egen personlige  udvikling.

Personlighedens struktur: Dette Verdensbillede giver også helt ny information omkring personlighedens struktur samt en detaljeret beskrivelse af de forskellige bevidstheds- og sindstilstande som du vil opleve under udviklingen af Ego bevidstheden samt højere bevidstheds former.

KØB BOGEN HER

Læs mere om bogen HER

forside.jpg

2

Egoet - dets fødsel, formål og forvandling

Udkom 2019 hos Saxo (i ny udgave), 300 sider, Illustreret

ISBN 978-87-409508-7-8

KØB den HER hos Saxo

 

Hvad er Egoet? Hvordan lever vi med det? Kan Egoet ændre sig? Har vi altid haft et Ego, og vil vi altid have et Ego? Har det et formål, og hvad betyder Egoet for vores udvikling?

Dette er en bog for dig som ønsker en dybdegående forståelse for Egoet, og for hvordan det skal hjælpe dig videre mod en helt ny bevidsthedsform.

Læs mere om bogen HER

Read the foreword to the book in english HERE

Udkom 2018 hos Saxo, 180 sider, Illustreret,

ISBN 978-87-409520-0-1

 

Denne bog er en ny og opdateret udgave af "Hjertet og Solar Plexus" som udkom i 2011. Hvor "Egoet" er den store bog om Egoet, er denne bog som den lille bog om Egoet, der har fokus på det umiddelbare udtryk af Egoet i dit liv her og nu, og på integreringen af Hjertet i dit liv. 

Læs mere om bogen HER

Hjertet og Egoet

3

bottom of page