top of page

Essentielt

Det essentielle

Her har jeg samlet det som er essentielt, for det jeg ønsker at give videre. Du kan her se at det har at gøre med at se Egoet for hvad det i virkeligheden er, og erkende at det ikke er et falsk selv, din fjende, men at det repræsenterer et livssyn, som den dag i dag er vigtigt for dig og din udvikling. Du skal også se, at jeg arbejder efter en model der beskriver udviklingen som bestående af 2 sideløbende evolutioner, evolutionen af bevidstheden og overbevidstheden. Jeg vil også her beskrive, at ligesom der er de fysiske livskræfter, da er der de ikke-fysiske livskræfter og livslove, og at du er underlagt disse kræfter - helt ned til de holdninger du troede var helt dine egne!

Lige nu handler dit liv om at give plads til et nyt livssyn, 'det enhedsorienterede livssyn' (eller 'Hjerte bevidstheden'). En vigtig del i denne process er at lære at observere dit Ego - der jo repræsenterer det andet livssyn, som eksisterer i dig, Ego-livssynet (eller som jeg kalder det, Ego-livsoplevelsen'). Dette er lige nu og her din største udfordring.

Dine meninger og holdninger er ikke bare 'dine egne'!

Det som jeg vil give videre til dig er altså at der er nogle love og kræfter bag dit liv, og bag det det du kalder dine holdninger, meninger og værdinormer. Disse ting kommer altså ikke bare fra dig alene, men er i høj grad påvirket af nogle bagvedliggende 'evolutions kræfter'.

Din oplevelse af livet er f.eks underordnet nogle store temaer som du ikke selv har opfundet. Det som evner at opleve inden i dig er heller ikke skabt af dig selv. Det er heller ikke opstået ud af en tilfældighed. Din higen efter oplevelse ('Livsselvet') er heller ikke opstået tilfældigt. Der er altså ting - lige fra din personlighedsstruktur til dine personlige værdinormer (som du uden tvivl tror er dine egne), som faktisk er opstået ud fra noget som er givet på forhånd. 

At flyde med i Livsstrømmen - eller selv sætte en retning for dit liv

Jeg ønsker at beskrive disse bagvedliggende kræfter, for at du kan lære at få øje på dem og begynde, i højere grad, at danne 'din egen holdning' til livet! Der er nemlig mange, som bare følger med i denne livsstrøm styret af livskræfterne, og som derved lever mere eller mindre 'bevidstløst'. Ikke dermed sagt at de ikke får noget ud af livet! Der er såmænd både oplevelse og udvikling forbundet med et sådan liv, men tro mig - livet bliver så meget mere intenst og meningsfyldt når du åbner øjnene og i højere grad selv tager styringen med det!

Strømmen er for dem der ikke selv

formår at sætte en retning for deres liv,

og mindre for dem, der formår det.

 

Livskræfterne bag dit liv - og den dobbelte evolution

Tag ikke din oplevelse og meninger for givet. C. G. Jung observerede f.eks at arketyperne i høj grad former et fundament for vores indgang til livet, og dermed dybest set for vores holdninger og livsoplevelse. Disse arketyper er uden for din rækkevidde, og er ikke noget du kontrollerer direkte - og er altså et eksempel på at du og dine meninger 'er styret af' noget bagvedliggende. Der er dog langt mere til denne historie! Under et kalder jeg de bagvedliggende kræfter for Livskræfterne, og arketyperne er blot en lille del af dem. Disse kræfter manifesterer sig i evolutionen af både din bevidsthed og din overbevidsthed, men disse dele af dig har deres eget evolutionsforløb, hvor man kan sige at overbevidstheden er længere fremme end bevidstheden. Denne dobbelte evolution kan du læse om forneden. Den betyder i praksis, at du med din bevidsthed godt ved at der eksisterer en højere livsoplevelse - fordi du allerede indeholder den. Faktisk kommer din inderste livshigen fra din overbevidsthed - og at kunne få mere kontakt til denne vil altid være en dejlig, livsbekræftende og udviklende oplevelse.

Stil spørgsmålstegn ved din livsoplevelse, dine værdier og dine overbevisninger!

Du er umiddelbart et produkt af din nuværende livsoplevelse, dine tanker, følelser, glæder og smerte. Ud af dette opstår det, som du oplever som værende dig. Den du er. Men ingen af disse ting er evige. Din smerte er f.eks kun i dig sålænge du tror på den, og sålænge det fundament, som den bygger på, eksisterer i dig. Dog er det ikke nemt at holde op med at tro på den. Det handler om at komme helt ind bag den, og observere det i dig som oplever smerten, og dette kræver øvelse - og det er netop hvad du skal gøre. Øve dig!

Start med ikke blot at godtage din livsoplevelse, dine reaktioner, og din smerte. Stil spørgsmål ved dem. Udforsk dem. Da vil det langsomt gå op for dig, at der er så meget mere til livet og dig selv, end det som du lige nu oplever. Du vil opleve at en højere og anden oplevelse er ganske tilgængelig for dig. Jeg kalder det for 'Hjerte livsoplevelsen' eller 'den enhedsorienterede livsoplevelse'. På denne side kan du læse artikler om det at blive 'Observatør' og om den nye 'enhedsorienterede' oplevelse af livet.

Hvad er Egoet egentlig? Læs om det her.

At udvikle dit livssyn ud over Egoet kræver at du lærer at få øje på det. Læs om hvordan her.

Læs om hvordan både bevidst-hedsheden og overbevidst-heden udvikler sig, og hvordan overbevidstheden er 'længere fremme' end bevidstheden.

Læs om din største udfordring lige nu, som er at evne Hjertebevidstheden

Egoets verdensbillede er skabt ud af et regelsæt der er defineret af de livslove som er knyttet til Egoet. Læs om dem her.

Egoet repræsenterer 3 hovedtilstande. Læs om hvilken der dominerer dig.

bottom of page