top of page

Livskræfterne

Bag hele dit livssyn ligger Livskræfterne. 

Prøv at forestil dig hvad der skal til for at se noget, og få en oplevelse ud af det. Der skal 4 ting til:

1. Noget der ses

2. Noget som kan se (sanse)

3. Noget som evner at få en oplevelse ud fra det som ses/sanses

4. En higen efter oplevelsen

Disse 4 ting virker i dit liv hvert eneste sekund. Når du oplever noget, så sanser du det og evner at få en oplevelse ud af det. Der er altså sansning, noget som kan sanses, og en oplevelsesevne. Og så er der den bagvedliggende higen efter denne oplevelse.

Alle disse ting styres af livskræfterne - som er kræfter, der er helt overordnet din egen person. Det betyder at din oplevelse af livet og dig selv er styret af noget som er større end dig. Det er ikke dig selv, som er ansvarlig for disse overordnede kræfter.

Livskræfterne skaber det i dig som evner oplevelsen og det som i dig kan sanse livet - hvilket er din personlighedsstruktur, din bevidsthed, underbevidsthed og din overbevidsthed.

Livskræfterne er også det, som overordnet styrer hvordan  du oplever livet. Vi kunne jo i princippet møde livet på mange fundamentalt forskellige måder, men det gør vi bare ikke. Grunden er at vores oplevelse er styret af nogle overordnede temaer. Jeg kalder dem Livstemaerne.

Livstemaerne er en vigtig del i mit 'verdensbillede'. 

Livstemaerne skaber de overordnede regler som din livsoplevelse, dine overbevisninger,

din moral bliver indordnet under. Alt dette sker i evolutionens tegn, fordi når dit liv indordnes

under livstemaerne, da støtter det optimalt op om din udvikling.

Det meste i dit liv handler dybest set om at forsøge at leve i overensstemmelse med disse temaer – og når det lykkedes bliver du altid lykkelig af det - og oplever altid at dit liv nu giver mening. Når det ikke lykkes, da skabes komplekser og traumer. Dine komplekser/traumer og fortrængninger er altså ofte sket på grund af en konflikt med et Livstema.

Livstemaerne tager lige nu et udtryk, som har fokus på at støtte op omkring udviklingen af Egoet, samt den nye bevidsthed der er ved at opstå i dig ('Hjerte bevidstheden' - det enhedsorienterede livssyn). Det betyder at Livstemaerne lige nu har en hel del tilfælles med det som C. G. Jung beskrev som arketyperne. Et Livstema kan f.eks være temaet for 'Religion', eller 'Forældre temaet', 'Vismanden', ''Helten', 'Persona', osv.

Bag ved alt dette er der det i dig som higer efter selve oplevelsen. Jeg kalder dette "Livsselvet" - hvilket også har givet anledning til navnet på denne hjemmeside.

Du kan læse meget mere om Livstemaerne, Liívskræfterne, Livsloveme og Livsselvet her på siden og i mine bøger. 

Livekræfterne

De to evolutioner

Andre artikler

bottom of page